Foto's arcade kast

geraamte

De foto's spreken voor zich en zijn geplaats in volgorde van werk

zie lees verder voor meer foto's

Lees verder...

Begonnen met de bouw

We zijn begonnen met de bouw van de arcade kast. Eerst bouwen we het frame en vervolgens gaan we de boel bekleden.

We weten ook al welk systemen we gaan gebruiken om de beelden te versturen.

Definitie

Onze definitie van schaamte:

“Schaamte is een pijnlijke emotie, veroorzaakt door het duidelijk worden van een verschil tussen wie je bent (of hoe je gezien wordt) en wie je wilt zijn (of hoe je gezien wilt worden), met als gevolg een drang tot verbergen en anonimiteit.”

google

Resultaten 1 - 10 van circa 116.000.000 voor shame (0,54 seconden) 

Meeting the 2nd of March

Results of the meeting with the Shame team

 

Thursday the 2nd of March we gathered for our first brainstorm meeting. Our main goal: exploring the boundaries and possibilities of shame. Nevertheless good ideas for projects will be written down.

 

Shame connected situations

-          To be afraid of doing something wrong

-          Telling a joke with a mortal silence afterwards.

-          An uncomfortable silence during a conversation.

-          Pretending yourself better than you are, and than the moment you fail to pretend.

-          Gradually increasing the feeling of shame. Beginning with whispering and staring, followed by shouting and getting the attention from more people.

-          Performing a simple task, than you are being told that you performed the task way below average.

-          Someone destroys something which is taken notice of by a lot of people.

-          Schaamte superego wordt gemaakt?

-          The consumption based society.

o       Reality shows.

o       People who disgrace other people shamelessly. 

o       Shamelessly having loud mobile conversation over your personal life

-          Puberty

-          Feeling ashamed for your preferences (music, fashion, sexuality etc.)

-          Bullying in combination with shame.

-          People do not realize that everybody has some problems.

-          Being ashamed for your handicap or other defects.

-          Feeling ashamed for being clever, some regard being clever as nerdy, being a handcrafts person is regarded as cool.

-          Being ashamed for your social habitat.

-          Being shameless. (and being ashamed of that)

-          Being different than others.

-          Being ashamed for not liking the food during a high class dinner.

-          Feeling ashamed to take pictures of people (while traveling).

-          Feeling ashamed when bargaining about a price which is actually extremely cheap regarding the country were you live.

-          Being ashamed for your own people.

-          The group of your aspiration does not fit into your own self-image.

-          Being ashamed for your handwriting.

-          To feel shame for your roots.

-          Your singing qualities.

-          Judging!

-          Feeling ashamed to take initiative in a group.

-          Taking the last cookie from the jar.

-          Taking a poop at somebody’s house, and than the owner comes right after you.

-          Shame for love.

-          Shame for habits

-          Being ashamed for tour own ignorance.

 

 

Project examples.

 

-          A lot of enlarging mirrors.

-          A microphone which transforms your speaking into vulgar speaking.

-          A mirror which will be laughing when you look into it and the nearer the louder.

Vordering na de presentatie van 20 maart

Tijdens de presentatie van 20 maart hebben we drie vragen op de groep losgelaten waarvan we dachten dat het voor ons interessante resultaten kon opleveren.

Om te beginnen was dat een oproep voor de mensen om aan te geven wat hun interpretatie is van het verschil tussen schaamte en schuld. Wat daaruit naar voren kwam is dat intentie een belangrijke rol speelt in het onderscheid. Schuld is voornamelijk het gevolg van opzettelijke acties en oorzaken die je zelf in de hand hebt of kunt hebben, wat bij schaamte niet zozeer het geval is.

De tweede vraag die we stelden betrof dat ene ding waar iedereen zich voor schaamt. Dit om te zien of er enige consensus is hierover, maar die blijkt er niet heel erg te zijn. Het enige waar men het enigszins over eens was dat een algemene oorzaak van schaamte kan zijn, is domheid / onwetendheid.

De laatste vraag was met name gericht aan de Chinezen en betrof culturele verschillen (waar schaam je je hier voor wat in China wel kan en andersom). Ook dit leverde geen bar interessante resultaten op, behalve dat het onbedoeld breken van de culturele regels in het buitenland erg beschamend kan zijn.

 Verder hebben we nog wat meer overleg gepleegd en we hebben een eigen definitie van schaamte opgesteld, om ons een handzaam en afgebakend uitgangspunt te geven. Die definitie luidt als volgt:

 
“Schaamte is een pijnlijke emotie, veroorzaakt door het duidelijk worden van een verschil tussen wie je bent (of hoe je gezien wordt) en wie je wilt zijn (of hoe je gezien wilt worden), met als gevolg een drang tot verbergen en anonimiteit.”

 Daarnaast hebben we bepaald dat we iets willen maken dat in elk geval deels hardwarematig is en dat de toeschouwer confronteert met schaamte.

 Enige nieuwe ideeën die we hebben genoteerd zijn:

 
Een object dat in reactie op de gebruiker kapot valt (het stokmannetje met touwtjes idee)

-        Een iets grover idee met een duidelijk statement: een lief engeltje achter een vijgeblad, dat na het verwijderen van het blad verandert in een duivelse engel die schel schreeuwt naar de nu in een spotlight geplaatste bezoeker, proberend hem of haar met zijn woorden schaamte aan te praten.

-        Een wagentje met een lange antenne, met aan het uiteinde daarvan een vijgenblad. Dit wagentje volgt mensen en probeert hun kruis te verbergen met het blad.

-        Een bal (of miniatuur thee-tante op een scootmobiel) die mensen achtervolgt en hard en irritant tegen ze begint te praten, evt met wireless verbinding naar een beamer die het beeld van die persoon groot projecteert.

 Vooral de laatste twee ideeën spreken ons erg aan en lijken op het eerste gezicht ook goed realiseerbaar (met de juiste vakkennis).

Welkom

Voor ons second semester project voor de opleiding Media technology aan de universiteit van Leiden houden wij hier onze vorderingen bij.

Het is de opdracht om een interactief kunstwerk te maken met het thema "Schaamte".